Plan działania

W  jakim miejscu jesteś teraz? Jak sytuacja wygląda dzisiaj?

To chwila aby zastanowić się nad aktualną sytuacją, określenie punktu wyjścia. Tu zastanawiamy się, co już zostało zrobione, jakie mamy doświadczenia i jakie wnioski możemy wyciągnąć na przyszłość. To moment refleksji nad przeżywanymi obecnie emocjami, tym czego chcę a co mi przeszkadza.

Jaki masz cel? Dokąd zmierzasz? Co chcesz osiągnąć?

Kolejnym krokiem jest określenie celu naszej drogi i wyznaczenie punktów które będą określać jego realizację. Cel powinien być zależny od klienta, możliwy do wykonania, konkretny i mierzalny.

Zasady współpracy.

Omawiam zasady którymi będziemy się kierować w czasie naszych spotkań: ilość i częstotliwość spotkań ich długość i przebieg, sposób rozliczania, zadania domowe, kontrakt coachingowy.

Podczas sesji

  • Ustalimy zakres  pracy i stworzymy plan działania.
  • Sam decydujesz o szybkości wprowadzanych zmian.
  • Odkryjesz motywy swojego działania.
  • Nauczysz się podejmować bardziej świadome decyzje.
  • Zmienisz sposób myślenia o odżywianiu i ćwiczeniach.

Oferta